Tiến độ của dự án Lovera Visa

Dự án chung cư lovera vista được thi công đồng loạt ở tất cả 5 block. Tính đến tháng 12 - 2020, dự án đã chính thức hoàn thành 85%. Có thể nhận thấy, với tốc độ xây dựng lovera vista khu nam như hiện tại hứa hẹn dự án sẽ bàn giao trước thời hạn cam kết với khách hàng.

Sau đây là một số hình ảnh về tiến độ xây dựng dự án:

Tiến độ Lovera Vista tháng 12

Tiến độ Lovera Vista tháng 12

Tiến độ Lovera Vista tháng 12

Tiến độ Lovera Vista tháng 12

Tiến độ Lovera Vista tháng 12

Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Tiến độ Lovera Vista tháng 12


Loading...

Loading...