Tiến độ của dự án Lovera Visa

Dự án chung cư lovera vista được thi công đồng loạt ở tất cả 5 block. Tính đến tháng 05 - 2020, dự án đã chính thức cất nóc. Có thể nhận thấy, với tốc độ xây dựng lovera vista khu nam như hiện tại hứa hẹn dự án sẽ bàn giao trước thời hạn cam kết với khách hàng.

Sau đây là một số hình ảnh về tiến độ xây dựng dự án:

  • Block A: Lắp dựng cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng 20.
  • Block B: Lắp dựng cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng mái.
  • Block C: Lắp dựng cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng phòng máy lạnh.
  • Block D: Lắp dựng cốt thép, cốp pha tầng 19.
  • Block E: Lắp dựng cốt thép, cốp pha tầng 19

Tiến độ Lovera Vista tháng 5

Tiến độ Lovera Vista 5

Tiến độ Lovera Vista 4

Tiến độ Lovera Vista 3

Tiến độ Lovera Vista 2

Tiến độ Lovera Vista 1

Tiến độ Lovera Vista

Loading...

Loading...